uzmanlik

UZMANLIK ALANLARIMIZ:

  • Karayolu kazalarında neden-sonuç ilişkisi analızleri
  • Oto ve ağır taşıtların risk, elverişlilik ve hasar analizleri
  • Sovtaj ve değer kaybı analizleri
  • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukların analizleri
  • Zorunlu mali mesuliyet sigortaları kapsamındaki mağduriyetlerin analizleri
  • Piyasa araştırmaları
  • Hasar yönetimi
  • Eksper ve ekspertiz koordinasyonu
  • Mahkeme bilirkişiliği
  • Veri tabanı kayıtları ve çoklu bilginin elektronik ortamda arşivlenmesi